Naše práce v ÚHŠBP


V současnosti probíhá ve škole, kromě kurzů k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků, základní odborné přípravy členů JSDH i celá řada specializačních kurzů nejen pro členy jednotek, ale i pro všechny ostatní zájemce z řad dobrovolných hasičů.

Mimo to jsou u nás pořádány akce ve spolupráci se SHČMS a VŠB – TU Ostrava, např.: Univerzita dobrovolného hasiče.

V posledních letech se k nám začínají vracet i dětské tábory a letní soustředění MH.


Vedení


Ing. Martin Čížek
Ředitel ÚHŠBP

+420 606 033 605

cizek@uhsbp.cz

Mgr. Marek Čížek
Administrace kurzů

+420 777 063 800

marek.cizek@uhsbp.cz