Co je nového?
Plán kurzů na 2. pololetí 2019
24.05.2019 - Bárta


V informacích o kurzech a sekci "ke stažení" najdete nový plán kurzů na 2. pololetí 2019. Plán kurzů I. pololetí 2019
12.12.2018 - Miloslav Bárta


Dnes, 1.12.2018, byl zveřejněn plán kurzů na I. pololetí 2019Informace k přihlašování do jednotlivých kurzů
28.02.2018 - Miloslav Bárta


Přihlášení do jednotlivých kurzů provádějte, prosím, pomocí elektronické přihlášky. Pokud v nabídce termínů některý nenajdete, znamená to, že na tento termín se již není možno přihlásit. Nebudou proto akceptovány přihlášky podané jiným způsobem.

V případě nefunkčnosti elektronické přihlášky, je možné použít všeobecnou přihlášku do kurzu (najdete v záložce Ke stažení) a po vyplnění zaslat na registrace@uhsbp.cz nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu. 

Přihlášky do kurzů prováděných e-learningovou formou je nutné zasílat nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu. V přihlášce musí být uvedena e-mailová adresa přihlašovaného. Pokud přihlašujete více členů jednotky se stejnou e-mailovou adresou, přihlášky nebudou zařazeny. Přihlášky doručené později nebo jinak, než pomocí elektronické přihlášky, nebudou do kurzu zařazeny.

Přihlášky do kurzu řidič - strojník (najdete v záložce Ke stažení jako přihlášku na školení řidičů) stáhnete do počítače, vyplníte a nejpozději 10 dnů před termínem školení zašlete na registrace@uhsbp.cz Protože musíme seznam účastníků školení zaslat nejpozději 7 pracovních dnů před termínem kurzu na Odbor dopravy k zaevidování, přihlášky došlé později nebudou akceptovány. 

Děkuji za pochopeníVíkendové kurzy Velitelé JPO a Strojníci JPO II a III
10.12.2017 - Miloslav Bárta


Po podání přihlášky k první části kurzu bude uchazeč automaticky zařazen do druhé části, proto není třeba se přihlašovat jiným způsobem (termín pro druhou část kurzu v nabídce nenajdete).Upozornění
02.11.2017 - Miloslav Bárta


Důrazně upozorňuji všechny, kteří vyplňují přihlášky do kurzů, aby pečlivě a čitelně vyplňovali všechny údaje (včetně tel. a e-mailového kontaktu) na jednotlivé účastníky. 
Předejdete tak zbytečným průtahům při zařazování do jednotlivých kurzů a hlavně, předávání informací při případných změnách termínů konání kurzů nebo jejich zrušení.

Kurzy, kde bude přihlášen jeden nebo dva účastníci, probíhat nebudou.

V rámci všech vypsaných kurzů S16 je možné absolvovat prodloužení OZ strojníka.

Děkuji za pochopení.