Soubory ke stažení


Přihlášky do kurzů ÚHŠBP

  •   Plánu kurzů na 2. pololetí 2020.
  •   Všeobecná Přihláška do kurzů.
  •   Přihláška na školení řidičů ke zdokonalení odborné způsobilosti.

Univerzita dobrovolného hasiče

  •   Všeobecná Přihláška do Univerzity dobrovolného hasiče..
  •   Brožura o studiu Univerzity dobrovolného hasiče.

Studijní materiály v PDF

  •   Základy požární taktiky.
  •   Pokyny HZS ČR 27/1/14 k odborné přípravě členů jednotek SDH obcí a podniků.
  •   Osnovy kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a SDH podniků.